Skjervøykoret. 

2020.
24. april: Gospelkonsert på Skjervøy kulturhus.

25.april: Gospelkonsert på Halti.