Skjervøykoret. 

Styret 2019.       

Leder: Line Ivara Nilsen Eliassen velges for 1 år

Nestleder: Irene Støen Krogsti  (velges for 2 år)

 

Sekretær: Ole Bithammer (velges for 2 år)

Kasserer: Anita Skallebø Olsen(ikke på valg)

Styremedlem: Einar Edvardsen (ikke på valg)

1. vara: Sissel Torbergsen (velges for 2 år)

2. vara: Anne Henriksen (velges for 2 år)

             

 

Revisorer: Ingvild Pedersen velges for 1 år og Elisabeth Henriksen velges for 1 år

Valgkomitè: Monica Larsen velges for 1 år og Gøril Nilsen velges for 1 år

Vi i Skjervøykoret har retningslinjer for hvordan vi forvalter personopplysninger.

Informasjonssikkerhetspolicy for Skjervøykoret.

Rutiner for håndtering av personopplysninger i Skjervøykoret.

Samtykkeerklæring samt erklæring for at personvernerklæring etc. for Skjervøykoret er kjent.

Personvernerklæring for bruk av våre internettsider og kjøpsinformasjon.